Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.comPODPORUJEME

1) Člověk v tísni , Havířská 722,   272 01 Kladno
koordinátorka p.Irena Šulcová
2) Diakonie Broumov ( burzy pro potřebné )
3) Adopce na dálku -  dívka z Indie Susan - finanční
zajištění ve výši 5.000,- kč ročně
4) Chráněná dílna H.Počernice       (  burzy  dětských výtvorů s 
vánočním a velikonočním tématem )

O naší škole..

Hlavním krédem školy je svoboda a respektování tempa a potřeb dítěte. Děláme vše pro to, aby jeho práce vedla k vzbuzení radosti, k vnitřnímu uspokojení, k posilování pozitivních pocitů vůči sobě i světu. Celá myšlenka je zastřešena řádem, smyslem pro pořádek a odpovědnost, v šetrném zacházení s předměty, ochranou přírody, kultivovanými vztahy k sobě navzájem, v respektování odlišnosti lidí a v posilování míru na zemi.

Naplňování těchto myšlenek uskutečňujeme:

         

Prostředí školy:

Škola se nachází v blízkosti Divoké Šárky a nabízí tím možnosti krásných vycházek do přírody. Budova prošla v minulosti řadou rekonstrukcí. Zahrada školy je vybavena sportovním tělovýchovným hřištěm - opičí dráha s horolezeckou stěnou, tyčemi, lany a houpačkami a Karlštejn - prolézačka se skluzavkou a malým tobogánem a víceúčelové hřiště na fotbal, basketball a další hry. Kolem školky vede malá silnička, na které děti jezdí na kolech, tříkolkách a koloběžkách. A samozřejmě nechybí ani pískoviště, bábovičky a hračky na písek.
V letních měsících si děti užívají zahrady pod slunečníky, sprchují se na trávě, či na terasách. V koupelně máme rybičky, o které se společně staráme.

         

Montessori systém:

Motto: "Pomoz mi, abych to dokázal sám"

Základním výchovným prostředkem je svobodně volená činnost, která vychází z potřeb dítěte, není vnucována zvenčí. V jejím průběhu dochází ke koncentraci pozornosti. Prostředí školky pouze podněcuje volbu žádoucí činnosti tím, že je pro dítě optimálně připravené, respektuje jeho spontánní vývoj. Výběr materiálu a metod se podřizuje psychickým projevům dítěte. Pouze při splnění všech těchto podmínek můžeme získat elementární schopnosti svobodného jednání.

         

Oblasti, kterými se děti zabývají:

Prostory školy:

Třídy: 3 třídy po 25 - 27 dětech, v každé třídě je patro na odpočívání dětí.
Chodba: tělocvična - ribstoly, hrazda, šplhací tyče, žebříky, žíněnky, válce, balanční polokoule a desky, lana, horolezecká stěna, trampolína, branky -fotbal, koše - košíková atd.
Dílna: práce se dřevem a s opravdovým nářadím
Byteček: místnost pro konání kroužků nebo pohybové a jiné aktivity s dětmi
Keramická místnost: ve sklepních prostorech hezky upravená pro práci keram. kroužku
Molitanka: místnost s velkými molitany různých tvarů, ze kterých si děti staví bunkry, domy, hrady... nebo zde cvičí na kladině, skluzavkách, žebřících či tunelu
Terasy: v případě hezkého počasí ke hrám dětí (odpolední svačiny, sprchování v případě hezkého počasí, míčové hry, malování křídama, ježdění na dětských motorkách či koloběžkách aj.)
Zahrada a zahradní domek: zahrada vybavena sportovním hřištěm ze dřeva, zahradní domek - hračky pro pobyt venku, kola, tříkolky, koloběžky, hračky na písek a víceúčelovým sportovním hřištěm.   

Sportovní hřiště s umělým povrchem: víceúčelové hřiště pro míčové hry, tanec a různé akce v rámci školy                                           

           

Kroužky:

Pondělí 15.00 - 15.45 tanečky
  12.15 - 13.00 keramika
Úterý 10.30 - 11.15 plavání Tuchlovice
  14.40 - 15.20
angličtina ( pokročilí )
  15.25 - 16.05 angličtina ( začátečníci )
Středa 12.15 - 13.00 keramika
  14.45 - 15.15 flétna
Čtvrtek 14.40 - 15.20
angličtina ( pokročilí )
  15.25 - 16.05 angličtina ( začátečníci )

Spolupráce s rodiči:

Režim dne:

6.30 - 8.30 - indiv. práce s dětmi, aktivity, montessori pomůcky, hry v pokojíčku na molitance, v dílně atd. dle přání dítěte
8.30 - 9.00 - ranní svačina
9.30 - 10.00  - setkávání a vyprávění na elipse (popř. v kruhu), ukázka aktivit nebo montessori pomůcek, skupin. práce učit. s dětmi (dramatické hry, zpívání, tanečky, cvičení na chodbě...)
10.00 - 12.00 - pobyt venku
12.00 - 12.30 - oběd
12.30 - 13.00 - hygiena, práce dětí s motessori pomůckami, společenské hry, prohlížení knih, puzzle, aktivity a průběžné odcházení dětí domů a před jednou hodinou ukládání dětí na lůžko
13.00 - 13.30 - zklidnění při pohádce, poslechu hudby či vyprávění příhod, relaxarční hry
13.30 - 14.30 - klid na lůžku - odpočívání (spánek není povinný)individuální práce s předškoláky - grafomotorika, procvičování matematické představivosti, zrakového rozlišování, jazykového vnímání, sluchového rozlišování aj.
14.30 - 15.00 - odpolední svačina
14.45 - 17.00 - hudebně-pohybové činnosti, aktivity přirozeného života, volné hry dětí, kroužky, odchody dětí domů

- v případě pěkného počasí se činnosti realizují venku
- denně je prováděna kontrola ovzduší a na základě zjištění se rozhodne o pobytu dětí venku

      Forma odpoledního spánku:
                                              Odpočíváme při poslechu hudby, příběhu, pohádky, povídání si o věcech ze života, hrajeme relaxační hry. S předškolními dětmi je vedena indiv. práce, zhruba od 13.30 hod. - do 14.30 - grafomotorika, modelování, knihy, pracovní činnosti.

                Poděkování:  Děkujeme všem našim milým rodičům za vstřícnost, pomoc při různých akcí školy a při poskytování sponzorství. Moc si toho vážíme. Ředitelka školy s kolektivem MS Vokovická