Platby v MŠ

Vážení rodiče,

předkládáme Vám souhrn plateb, které již druhým rokem realizujeme na naší školce.

Vzhledem k tomu, že platba peněz do rukou od každého dítěte při práci učitelky s dětmi je nesmírně náročná, všechny finanční transakce na školce realizujeme formou plateb přes účty, což je jednoduché, dá se snadno zkontrolovat a dokladovat.

Předkládáme Vám jednotlivé částky, které se budou zasílat na:

 • účet SRPŠ (235 022 474 / 0300 - potřeby pro školu)
 • účet MŠ (171 303 831 / 0300 - stravné a školné).

Na složenku či platební příkaz vždy uvést jméno dítěte + třídu dítěte + variabilní symbol dítěte + účel platby (Potřeby pro školu / Stravné a školné), následně odeslat na patřičné číslo účtu.

Rozpis jednotlivých plateb (termín plateb do 29. 8. 2016):

 • divadla na celý školní rok = 500,- Kč (12 x 40,- Kč)
 • výtvarné potřeby na celý školní rok = 1.000,- Kč
 • příspěvek SRPŠ na 1. ploletí = 1.000,- Kč
 • fond třídy + zvířátko  na celý rok = 500,- Kč (měsíčně 50,- Kč)
 • kartáčky na celý rok = 200,- Kč (5ks x 40,- Kč)
 • celkem = 3.200,- Kč

Školné za měsíc (vyhláška visí v šatnách)

 • Měsíční platba školného = 706,- Kč (lze platit na pololetí od září – prosinec: 2.824,- Kč a leden – červen: 4.236,- Kč)
 • účet školy: 171 303 831 / 0300
 • Termín platby: vždy do 10. v měsíci
 • Předškolní děti neplatí školné.

Stravné

 • Výše stravného:
  3 – 6 let  dopolední: 27,- Kč / odpolední:  33,- Kč
  7 – 10 let dopolední: 31,- Kč / odpolední: 38,- Kč
 • Způsob platby: bankovním převodem, trvalým převodem, hotově v případě domluvy
 • Termín platby: vždy a pouze do 10. v měsíci
 • Na účet školy: 171 303 831/0300
  (Je nezbytně nutné uvádět jméno dítěte (nikoliv jméno rodičů) a variabilní symbol dítěte - viz nástěnka v šatně).

Děkujeme Vám, vážení rodiče za vstřícnost, dodržení termínů a tím za projevenou laskavost a pomoc, abychom tyto organizační záležitosti zvládli v pohodě a ve vzájemné spolupráci.