Spolek rodičů při MŠ Vokovická

Účel:

Účelem Spolku je zastupovat zájmy dětí, hájit a prosazovat individuální rozvoj jejich osobnosti, kvalitní výchovu a probouzení vztahu k poznávání, aby se utvořily předpoklady pro jejich budoucí úspěšné uplatnění ve společnosti.

Zástupci:

Každá třída má svého zástupce, na kterého se můžete obracet s připomínkami, náměty, postřehy, stížnostmi apod.., které by vedly k obohacení života ve třídě a školce.

  • Třída A: Márová Eva, Sheerová Sylvie
  • Třída B: Nováková Miroslava, Vitovská Grafová Hana
  • Třída C: Režná Jana, Trezzi Olga, Šimáčková Kristýna

Vše nám můžete také sdělit prostřednictvím e-mailu: spolekatmsvokovicka.cz

Účet:

Účet Spolku: 235 022 474 / 0300 slouží k zasílání členských příspěvků a k zasílání darů.

Za dary předem děkujeme!

Dokumenty ke stažení: