Třída A

Třída A pracuje na základě tématických bloků, kterých je 10 a jsou rozložené do každého měsíce. Bloky zahrňují také tradice třídy či tradice národa.

Všechny dopolední činnosti jsou duplovány v odpoledních činnostech - na patře formou příběhu učitelky tak, aby se dětem ztvrdil prožitek s citovým nábojem a humorem.

Dalším důležitým momentem vedení dětí je malování (i nejmladších) na velký formát papíru s cílem rozvíjet výtvarné schopnosti a dovednosti, jakož i podporovat citové prožitky dětí v kresbě či malbě.

Děti pracují na základě kooperativního učení, disponují nábytkem a zařízením třídy tak, že si třídu zařizují, mění, vymýšlejí vlastní zákoutí a koutky. Učitelka slouží jako pomocník.

Děti jsou podporovány v tělovýchovných činnostech častým zařazováním sportovních her, překážkových drah či cvičení s lanem jak ve školce tak i na vycházce (podběhávání lana, přeskakování lana, chůze po laně, šplhání atd.).

Také procházky do Divoké Šárky s cílem překonávat svahy lesa jsou takřka každodenní záležitostí vycházek spojených s pohádkovými příběhy lesa (Dračí skála, Rozceztí a Tři bratři atd.).

Za nejdůležitější však považujeme vedení dětí ke kvalitám lidstkosti, laskavosti, přijetí druhých, přejícnosti, vůle, spolupráce navzájem, mírumilovnosti, odpuštění, ale i humoru a radosti z vlastní činnosti. Tyto kvality jsou spojovány s příběhy s citovým nábojem, povídáním o denních situaích chování děti mezi sebou navzájem ale hlavně zařazováním dramatických her k pochopení kvality.

Fotky: 
MŠ Vokovická Třída A 1
MŠ Vokovická Třída A 2
MŠ Vokovická Třída A 3
MŠ Vokovická Třída A 4