Třída A

Motto třídy: Hlavním cílem naší práce je vzbudit v dítěti takový zájem, který pohltí celou jeho dětskou duši! Takové dítě má vnitřní řád, sebekontrolu, sebelásku a obstojí v dnešním rychlém světě. Montessori hravě a s úsměvem :o)

Ve třídě A pracuje ředitelka Bc. Helena Váňová, Bc. Markéta Jarošová a Mgr. Zuzana Soukopová (učitelky), dále zde pracuje jako asistentka pedagoga Marie Potůčková, DiS.

 • Snažíme se dosáhnout pravé svobody dítěte. Ne svobody, ve které si může dítě dělat, co chce, ale snažíme se, díky koncentrované a soustředěné práci, formovat jeho osobnost tak, že si vypěstuje vlastní sebekontrolu.
 • Snažíme se nerušit děti v práci, abychom nezničily kouzlo sebekontroly a nepromarnily obrovskou vnitřní energii dítěte.
 • Snažíme se tedy být dobrými pozorovateli, abychom si všimly každého, kdo potřebuje naši pomoc a nevyrušily z práce toho, kdo soustředěně pracuje
 • Snažíme se vybudovat přátelský vztah k chybě. Chyba je náš užitečný průvodce, který má svůj důvod a účel. Díky ní rosteme!
 • Snažíme se děti vzdělávat a vychovávat prostřednictvím zážitků a zkušeností, které děti získávají skrze pohyb a práci. Ne posloucháním slov. Snažíme se méně mluvit a více připravovat a zprostředkovávat celou řadu podnětů rozvíjejících děti. (Projektová výuka, pokusy, zapojení smyslů…)
 • Snažíme se připravovat a pečovat o prostředí a okolí, ve kterém pracujeme s dětmi. Snažíme se pečovat i o sebe: abychom byly vnitřně vyrovnané, krásné a kultivované.
 • Snažíme se vytvořit fungující, tiché prostředí, ve kterém je přítomno vlídné slovo, laskavý přístup a všudypřítomná láska.
 • Od školního roku 2019/2020 jdeme vstříc objevům tajů Montessori pedagogiky, především skrze práci s pomůckami.
 • Vedením dětí k samostatnosti ve všech oblastech – příprava na život.  Tmelením  a  udržováním  kamarádských  a společenských vztahů mezi dětmi i ve vztahu dospělí – dítě.
 • Podporou našich dětí v tom, co je baví, zajímá, co je jim blízké. Předáváme dětem to „nej“, co je v nás, a protože jsem každá jiná, nabídka dětem je velmi a zároveň propojená.
 • Snažíme se hodně poznávat svět kolem nás prožitkem a zapojením, co nejvíce smyslů. Zapojujeme se do různých programů v Národní galerii, Rudolfinu, spolupracujeme s autory různých knížek a umělci z různých oborů. Objevujeme umění kolem nás v našem nejbližším okolí a v našem městě a v celé zemi a v Evropě a ve světě.
 • S předškoláky rozvíjíme vše potřebné pro zahájení školní docházky v programu Maxík.