Režim dne

06:30 – 08:45   Příchod dětí (do 8:30), hry dle výběru dětí, individuální práce dětí, spontánní a řízené pohybové aktivity,                                 hygiena

08:45  09:00   Dopoleční svačina

09:00 – 09:45   Skupinová práce na elipse, příprava na pobyt venku

09:45 – 11:45   Pobyt venku

11:45 – 13:00   Hygiena, oběd cca od 12:00, klidné činnosti dětí, odchod dětí po obědě

13:00 – 14:00   Odpočinek dle individuálních potřeb dětí

14:00 – 14:30   Práce předškoláků

14:30  15:00   Hygiena, odpolední svačina

15:00 – 16:00   Volná zábava dětí, individuální práce s dětmi