Třída B

Motto třídy: Láska, přátelství, spolupráce, vstřícnost.“

Ve třídě B pracuje Dana Rozinová a Milena Dombajová.

Jejich spolupráce se datuje od roku 2004. Ve třídě mají rovněž mnoho sourozenců a předškolních dětí.

Jakými činnostmi rozvíjíme děti:

Často chodíme do přírody, kde si děti hrají, tvoří, pracují, sportují a vždy si něco zajímavého povídáme. Cvičíme jógu pro zdraví, radost a ohebnost dětí.

Každý den cvičíme a hrajeme pohybové hry. Již více než 15 let třídíme odpad a často si o dopadu lidské činnosti na přírodu povídáme. Pravidelně dopoledne tvoříme výtvarná díla, dle tématu. Nejčastěji jsou to díla společné, pro rozvoj vztahů mezi dětmi. Využíváme možnosti naší školky a cvičíme na chodbě a molitance. Kromě měsíců, kdy je zima hrajeme již od rána míčové hry na hřišti.

Dbáme na pořádek v šatně, třídě i ve vlastní přihrádce. Děti vedeme k jeho dodržování a tím upevňujeme dětem řád.

Dbáme na čistotu stolování a samostatnosti při přípravě svačinky. Jako první ve školce jsme zavedly oslavy se zeleninou a ovocem, částečně děti pohoštění připravují. Paní učitelka Milena Dombajová se zaměřuje na hudební a poslechové činnosti spojené s tanečky a pohybem, paní učitelka Dana Rozinová na matematické a logické úkoly, které vymýšlí a připravuje řadu pracovních listů a pomůcek k řešení jako podklad k Montessori materiálu. I tato třída využívá malování na velké formáty zpracováváním měsíčních témat. Obě paní učitelky mají vřelý vztah k dětem a pěknou spolupráci s rodiči. Třída byla upravena pomocí uložení pomůcek a hraček do průhledných jednotných krabic, čímž se vytvořil přesný obraz věcí a hraček s daným systémem a přehledností.