Listopad v Béčku

10. 11. Loučení s podzimem, vítání zimy, večerní lampionový průvod bez rodičů

24. 11. Divadlo (Nejlokomotivovatější lokomotiva)