Třída C

Motto třídy: „Pomoz mi, abych to dokázal sám, abych věděl, že já i druzí máme každý svou hodnotu.“

Ve třídě C pracuje zástupkyně ředitelky Renata Pokšteflová, Mgr. Marta Hančová a Denisa Vidmanová (učitelka), jako asistentka pedagoga zde působí Michaela Seemannová.

Každodenní práce s Montessori pomůckami vede k naplňování cílů Montessori pedagogiky, k postupnému zklidňování dětí a k systematickému a soustavnému rozvoji dětí ve všech oblastech. V práci rády využíváme projektové výuky – volby témat vychází ze zájmu dětí a jejich aktuálního naladění ve třídě. Ve třídě také realizujeme stimulační program pro předškoláky Maxík. S tímto akreditovaným programem děti v předškolním roce systematicky provedeme a posílíme ve všech percepčních oblastech. Podpořen je také jejich motorický a grafomotorický rozvoj. V naší třídě si společně utváříme pravidla společného soužití, která se snažíme dodržovat, každý tu má své místo a důležitost. Záleží nám na upevňování sounáležitosti mezi dětmi, učíme se brát ohledy na potřeby lidí kolem nás, učíme se říci, co potřebujeme, a i třeba něco nepříjemného tak, aby to druhého nezranilo. Snažíme se vytvářet přátelské, vlídné prostředí pro všechny včetně dětí s handicapem.