Třída C

Ve třídě C působí asistent pedagoga a probíhá zde již 5. rokem integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
(V sekci fotek Třídy C si můžete prohlédnout fotografie, zachycující prováděné činnosti a aktivity. Prostřednictvím e-mailu integrace-catmsvokovicka.cz (subject: Integrace) s námi můžete sdílet Vaše zkušenosti či rady nebo zasílat dotazy k tomuto tématu.)

Kromě každodenního naplňování principů Montessori pedagogiky je zde již pevně zakotvena projektová výuka.

Od roku 2016 je ve třídě realizován stimulační program Maxík určený pro předškoláky a děti s odloženou školní docházkou (o programu MAXÍK níže).

PROGRAM MAXÍK pod vedením Mgr. Marty Hančové a Renaty Pokšteflové

"Stimulační program pro předškoláky a děti s odloženou školní docházkou - Maxík"

  • jména autorek: Mgr. Pavla Bubeníčková a PaedDr. Zdeňka Janhubová
  • datum proškolení: 24. 09. 2016 v Praze
  • číslo osvědčení: 310 (Mgr. Marta Hančová), 311 (Renata Pokšteflová)

Fotky: 
MŠ Vokovická Třída C 1
MŠ Vokovická Třída C 2
MŠ Vokovická Třída C 3
MŠ Vokovická Třída C 4