Průběh dne

06:30 – 09:00 Příchod dětí, hry, individuální práce s dětmi

09:00 - 09:30 Hygiena, dopoleční svačina

09:30 – 10:00 Skupinová práce na elipse

10:00 – 12:00 Pobyt venku

12:00 – 12:30 Oběd

12:30 – 13:00 Klidné činnosti dětí a vyzvedávání dětí domů

13:00 - 14:30 Pohádka, odpočinek

14:30 - 15:00 Odpolední svačina

15:00 – 17:00 Kroužky dětí, volná zábava dětí, individuální práce