Úřední deska

Provoz v době hlavních prázdnin

Provoz mateřské školy bude v době od 1.7. do 1.9.2023 přerušen. Prní den nástupu do MŠ je 4.9.2023.

Úplata je na měsíc červenec a srpen stanovena na 0,-Kč.

 
Výstavba nové budovy MŠ Vokovická
 
 
 
 • Více informací a předpokládaný harmonogram výstavby naleznete zde.
Program "Pomoc rodinám s dětmi" - další pokračování (březen - červen)
 
 • Pro období školního roku 2022/2023 tedy březen – červen se předpokládá pokračování všech již zapojených dětí s možností přihlášek nových zájemců
 • Termín předání žádosti o prominutí úhrady za stravování pro období březen – červen 2023 je 31.3.2023
 
Program "Pomoc rodinám s dětmi" - pokračování
 
Program "Pomoc rodinám s dětmi"
 
Balíček okamžité pomoci Pražanům
 
 • materiály k dispozici zde
 • termín přijímání žádostí do 31.10.2022
 
PROJEKTY
 • Multikulturní rozvoj pedagogů MŠ Vokovická, více informací zde
   
   

   
   
 • Naše školka se zapojila do projektu"Bioodpad není odpad"
  Více informací o tomto projektu po kliknutí na níže uvedený obrázek
 •  
 • Naše školka je zapojena do programu "Záhony pro školky", za podpory Městské části Prahy 6