Úřední deska

 • Letní provoz

  Vzhledem k posunutí termínu stavby nové budovy MŠ nabízíme letní provoz v termínu od 1.7. do 8.7.2022.

  Tímto Vás také informujeme, že po projednání se zřizovatelem bude v době hlavních prázdnin provoz mateřské školy uzavřen od 11. 7. do 31. 8. 2022.

 • Oznámení o přerušení provozu mateřské školy

  V souladu s ustanovením §3 vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání v platném znění a po projednání se zřizovatelem oznamuji, že dne 4. 2. 2022 bude z organizačních a provozních důvodů přerušen provoz mateřské školy. Obnovení provozu předpokládáme dne 7. 2. 2022. 

  Děkujeme za pochopení

 • Oznámení termínu pro ověření dosahování očekávaných výstupů individuálně vzdělávaných dětí MŠ
Řádný termín ověření úrovně osvojování očekávaných výstupů je stanoven na 16. listopadu 2021, náhradní termín pak na 9. prosince 2021. V jednom z těchto dnů se dostavte ve 13:30 hodin, tedy v době odpoledních činností, kdy je přítomen menší počet dětí, do třídy "C" umístěné v nové budově MŠ. Doba pobytu dítěte v MŠ se předpokládá nejvýše na 45 minut. Ověření proběhne formou rozhovoru a pozorování dítěte při spontánní nebo zadané činnosti, která mu bude nabídnuta k jeho vlastnímu výběru. Doporučujeme možnost zpracovat portfolia dítěte (např. výtvarné práce; fotografie prostorových prací, pracovní listy zaměřené na předmatematickou gramotnost a grafomotoriku; seznam literatury aj.), které bude možno využít současně jako výstup při ověřování očekávaných výstupů.
 

PROJEKTY

 • Multikulturní rozvoj pedagogů MŠ Vokovická, více informací zde
   
   

   
   
 • Naše školka se zapojila do projektu"Bioodpad není odpad"
  Více informací o tomto projektu po kliknutí na níže uvedený obrázek
 •  
 • Naše školka je zapojena do programu "Záhony pro školky", za podpory Městské části Prahy 6