Zápis 2023 pro děti z Ukrajiny

Zápis do mateřských škol pro ukrajinské děti s uděleným  vízem  strpění  a  místem  pobytu  v  městské  části  Praha 6 pro školní rok 2023/2024

Aktuálně MŠ pro příští školní rok nenabízí žádné volné místo.

Zápis proběhne v mateřských školách v pondělí 12.06.2023 od 9:00 hod. do 12:00 hod.

Pro zjednodušení vlastního zápisu lze vyplnit registrační údaje dítěte v evidenčním systému městské části Praha 6: https://jakdoskolky.cz/ukrajina/#content, a tovýhradně latinkou a v českém jazyku.

Informace o počtu přijímaných dětí do mateřských škol, včetně stanovených kritérií, budou zveřejněny na webových stránkách jednotlivých mateřských škol (přehled škol: https://jakdoskolky.cz/skolky/).

Seznam přijatých dětí bude zveřejněn pod přidělenými registračními čísly na vývěsce a webových stránkách příslušné mateřské školy dne 14.06.2023 ve 12:00 hod. Rodiče nepřijatých dětí budou vyrozuměni písemným rozhodnutím zaslaným doporučeným dopisem na adresu uvedeného místa pobytu.

Termíny

- spuštění e-systému pro rodiče: 01.06.2023

- zápis: 12.06.2023 - 9:00 hod. - 12:00 hod.

- nahlédnutí do spisu: 14.06.2023 v době 10:30 hod. – 11:30 hod. v ředitelně

- zveřejnění výsledků zápisu na vývěsce a webu školy: 14.06.2023 ve 12:00 hod.

- odevzdání zápisových lístků: 15.06.2023 – 9:00 hod. – 11:00 hod.

- oznámení o individuálním vzdělávání dítěte je zákonný zástupce povinen učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.

 

Soubory ke stažení: