Mateřská škola Vokovická

Hlavním krédem školy je svoboda a respektování tempa a potřeb dítěte. Děláme vše pro to, aby jeho práce vedla k vzbuzení radosti, k vnitřnímu uspokojení, k posilování pozitivních pocitů vůči sobě i světu. Celá myšlenka je zastřešena řádem, smyslem pro pořádek a odpovědnost, v šetrném zacházení s předměty, ochranou přírody, kultivovanými vztahy k sobě navzájem, v respektování odlišnosti lidí a v posilování míru na zemi.

Naplňování těchto myšlenek uskutečňujeme: