Zelená třída

Motto třídy: Láska, přátelství, spolupráce, vstřícnost.

V naší třídě usilujeme o probuzení zájmu dětí o okolní svět a podporujeme jejich touhu po poznávání, a to nejen jeho krás, ale také výzev, které přináší. Snažíme se, aby pro ně byl svět kolem nás zdrojem inspirace a radosti a nebyl lhostejný.

Naše hlavní cíle a hodnoty:

  • Posílení v dětech samostatnost a schopnost se rozhodovat.
  • Rozvíjení zvídavosti a přirozenou chuť poznávat.
  • Učení dětí, jak pečovat o své vlastní potřeby a jak být ohleduplnými k ostatním.
  • Poskytování prostoru pro kreativitu a rozvoj fantazie.
  • Rozvíjení zdravých pozitivní vztahy.
  • Zvyšování důvěry a zlepšování dovednosti v týmové spolupráci.
  • Posilování tolerance a úcty k druhým a životnímu prostředí.
  • Objevování Montessori pedagogiky, která nás inspiruje od školního roku 2019/2020.
  • Zapojení se do různých programů v Národní galerii, Rudolfinu; spolupráce s autory knih a umělců z různých oborů.
  • Práce s předškoláky na rozvoji dovedností potřebných pro úspěšný začátek školní docházky v programu Maxík.