Modrá třída

Motto třídy: Probudit v dětech takový zájem, který naplní celou jejich dětskou duši! Díky tomu se děti naučí vnitřnímu řádu, sebekontrole, sebelásce a budou schopny obstát v dnešním rychlém světě.

Naše hlavní cíle a hodnoty:

  • Podporujeme pravou svobodu dítěte založenou na vlastní sebekontrole.
  • Snažíme se být dobrými pozorovateli, abychom si všimli každého, kdo potřebuje naši pomoc a nevyrušili z práce toho, kdo soustředěně pracuje.
  • Snažíme se vybudovat přátelský vztah k chybě. Chyba je náš užitečný průvodce, který má svůj důvod a účel. Díky ní rosteme!
  • Vzděláváme děti prostřednictvím zážitků a zkušeností, které získávají skrze pohyb a práci (projektová výuka, pokusy, zapojení smyslů…)
  • Pečujeme o naše prostředí, okolí a sami sebe.
  • Snažíme se vytvořit harmonické a klidné prostředí, ve kterém je přítomno vlídné slovo a laskavý přístup.
  • Od školního roku 2019/2020 jdeme vstříc objevům tajů Montessori pedagogiky.
  • Udržujeme  kamarádské  a společenské vztahy mezi dětmi i ve vztahu dospělí – dítě.
  • Objevujeme umění ve svém okolí, v našem městě, v celé zemi a po celém světě. Zapojujeme se do různých programů v Národní galerii, Rudolfinu, spolupracujeme s autory knih a umělci z různých oborů.
  • S předškoláky pracujeme na rozvoji dovedností potřebných pro úspěšný začátek školní docházky v programu Maxík.