REŽIM DNE

ZELENÁ TŘÍDA

06:30 – 08:45  Příchod dětí (do 8:30), hry dle výběru dětí, individuální práce dětí, spontánní a řízené pohybové aktivity,                                 hygiena

08:45 – 09:00  Dopoleční svačina

09:00 – 9:45 Skupinová práce na elipse, příprava na pobyt venku

09:45 – 11:45  Pobyt venku

11:45 – 13:00  Hygiena, oběd cca od 12:00, klidné činnosti dětí, odchod dětí po obědě

13:00 – 14:00  Odpočinek dle individuálních potřeb dětí

14:00 – 15:00  Hygiena, odpolední svačina

15:00 – 17:00  Volná zábava dětí, individuální práce s dětmi