REŽIM DNE

REŽIM DNE

06:30 – 09:00  Příchod dětí (do 8:30), hry dle výběru dětí, individuální práce dětí, spontánní a řízené pohybové aktivity,                                 hygiena

09:00 – 09:15  Dopoleční svačina

09:15 – 10:00  Skupinová práce na elipse, příprava na pobyt venku

10:00 – 12:00  Pobyt venku

12:00 – 13:00  Hygiena, oběd cca od 12:15, klidné činnosti dětí, odchod dětí po obědě

13:00 – 14:00  Odpočinek dle individuálních potřeb dětí

14:00 – 15:00  Hygiena, odpolední svačina

15:00 – 16:00  Volná zábava dětí, individuální práce s dětmi