Projekty EU

PROJEKTY

1. Multikulturní rozvoj pedagogů MŠ Vokovická - výzva 54

název projektu: Křížem krážem
č. projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0002042
termín realizace: 1. 11. 2021 - 31. 3. 2023
 

2. Rozvojový program MŠ Vokovická - Šablony III

č. projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_081/0022533
termín realizace: 1. 7. 2021 - 30. 6. 2023 
 
3. Operační program Jan Amos Komensky - OP JAK
 
č.projektu:CZ.02.02.XX/00/22_002/0007824
termín realizace: 1.9. 2023 - 31. 12. 2025