Projekty EU

PROJEKTY

1. Rozvojový program MŠ Vokovická - Šablony III

č. projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_081/0022533
termín realizace: 1. 7. 2021 - 30. 6. 2023 

 

2. Multikulturní rozvoj pedagogů MŠ Vokovická - výzva 54

název projektu: Křížem krážem
č. projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0002042
termín realizace: 1. 11. 2021 - 31. 3. 2023