Dotazník pro rodiče 2019

Dotazník
Milí rodiče, obracím se s prosbou o vyplnění níže uvedeného dotazníku. Velice mě zajímají vaše názory, nápady a připomínky. Budu se jimi zabývat, a pokud to bude v mých silách reagovat na ně, při směřování a vedení naší školky. Dotazník je anonymní. Předem děkujeme za vyplněné dotazníky. Hezký den přeje Lenka Smejkalová
Jak hodnotíte „silné stránky“ této školy? (V čem je podle Vás tato škola lepší než jiné mateřské školy)
V čem spatřujete „slabé stránky“ této školy? ( V čem za jinými školami zaostává, v čem by se mohla zlepšit?)
Jaké jsou „hrozby“ v této mateřské škole? (Co školu ohrožuje? Co by podle vás měla urychleně řešit?)
V čem spatřujete „příležitosti pro tuto školu“? (Co by podle vás škola mohla nebo měla využít)
Co by se mělo ve škole ještě změnit?
Máte zájem o zimní ŠVP s lyžováním?
Máte zájem pokračovat v AJ ve třídách?
Máte zájem o bruslení v zimních měsících?