Školka v přírodě

Školka v přírodě probíhá v květnu pro každou třídu zvlášť. Jednotlivé třídy na sebe plynule navazují.

Pro ŠVP máme osvědčené místo a tím je Prezidentská chata v Jizerkách horách