Platby v MŠ

Vážení rodiče,

předkládáme Vám souhrn plateb, které realizujeme na naší školce.
Vzorové platby na konci této stránky!

Vzhledem k tomu, že platba peněz do rukou od každého dítěte při práci učitelky s dětmi je nesmírně náročná, všechny finanční transakce na školce realizujeme formou plateb přes účty, což je jednoduché, dá se snadno zkontrolovat a dokladovat.

Předkládáme Vám jednotlivé částky, které se budou zasílat na:

•         účet Spolku rodičů při MŠ Vokovická (235 022 474 / 0300 - příspěvek člena spolku a třídní fond)

•         účet Mateřské školy Vokovická (171 303 831 / 0300 - stravné a školné, sponzorské dary).

Na složenku či platební příkaz vždy uvést jméno dítěte + třídu dítěte variabilní symbol dítěte + do kolonky Zpráva pro příjemce = účel platby (Příspěvek člena spolku, třídní fond XY - na účet Spolku); Stravné, školné a sponzorské dary - na účet MŠ).

Rozpis jednotlivých plateb (termín plateb do 21. 09. 2020):

•         divadla na celý školní rok = 400,-

•         výtvarné potřeby na celý školní rok = 1000,- Kč

•         fond třídy + zvířátko  na celý rok = 500,- Kč

•         hygienické potřeby = 200,- Kč

•         celkem třídní fond = 2 100,- Kč + 2 000,-Kč příspěvek Člena spolku rodičů ( obě uvedené částky jsou za celý rok)

Školné za měsíc (vyhláška visí v šatnách)

•         Měsíční platba školného = 1000,- Kč (lze platit na pololetí od září – prosinec: 4.000,- Kč a leden – červen: 6.000,- Kč)

•         účet školy: 171 303 831 / 0300

•         Termín platby: vždy do 10. v měsíci

•         Předškolní děti a odklady neplatí školné

Stravné

•         Výše stravného:
3 – 6 let  celodenní pobyt: 43,- Kč 
7 – 10 let celodenní pobyt: 54,- Kč 

•         Způsob platby: bankovním převodem, trvalým převodem

•         Termín platby: vždy a pouze do 10. v měsíci

•         Na účet školy: 171 303 831 / 0300 (Je nezbytně nutné uvádět variabilní symbol dítěte).

Děkujeme Vám, vážení rodiče za vstřícnost, dodržení termínů a tím za projevenou laskavost a pomoc, abychom tyto organizační záležitosti zvládli v pohodě a ve vzájemné spolupráci.

Sponzorství

Na základě darovací listiny (ve 2 vyhotovení) na účet školy: 171 303 831 / 0300.

Smlouva je vždy opatřena jednacím číslem a zavedena do účetnictví MŠ. Každý finanční dar škole je hlášen na MČ Prahy 6 k jeho odsouhlasení.

Kontrolu plateb provádí: Renata Pokšteflová, zástupkyně ředitelky; pokladník Spolku rodičů při MŠ Vokovická a Fondů školy.

(Všechny uvedené pokyny a finanční částky byly odsouhlaseny na plenární schůzce Spolku rodičů při MŠ Vokovická, dne 02. 09. 2020.)

Náhled vzorové platby

Příklad platby na účet Spolku při MŠ Vokovická - členský příspěvek:

•         Na účet: 235022474/0300

•         Částka: 1000,-

•         Konstantní symbol: nevyplňovat

•         Variabilní symbol: 000 (kde místo nul zvolíte číslo Vašeho dítěte)

•         Specifický symbol: nevyplňovat

•         Reference: nevyplňovat

•         Zpráva pro příjemce: Příspěvek za člena spolku, Třída A/B/C (zvolíte dle umístění Vašeho dítěte)

•         Kliknout na tlačítko: Odeslat platbu

Příklad platby na účet MŠ Vokovická - Stravné

•         Na účet: 171303831/0300

•         Částka: 800,-

•         Konstantní symbol: nevyplňovat

•         Variabilní symbol: 000 (kde místo nul zvolíte číslo Vaše variabilní symbol)

•         Specifický symbol: nevyplňovat

•         Reference: nevyplňovat

•         Zpráva pro příjemce: Stravné, Třída A/B/C (zvolíte dle umístění Vašeho dítěte)

•         Kliknout na tlačítko: Odeslat platbu