Platby v MŠ

  • Bankovní účet Mateřské školy Vokovická - 171 303 831 / 0300  (stravné a školné, případné sponzorské dary).
  • Děkujeme Vám, vážení rodiče za vstřícnost, dodržení termínů a tím za projevenou laskavost a pomoc, abychom tyto organizační záležitosti zvládli v pohodě a ve vzájemné spolupráci.
  •  
  • Sponzorství
  • Na základě darovací listiny (ve 2 vyhotovení) na účet školy: 171 303 831 / 0300
  •  
  • Vyúčtování finančních darů od rodičů - k nahlédnutí i ke stažení v přiložených dokumentech