Platby v MŠ

Vážení rodiče,

předkládáme Vám souhrn plateb, které již druhým rokem realizujeme na naší školce.
Vzorové platby na konci této stránky!

Vzhledem k tomu, že platba peněz do rukou od každého dítěte při práci učitelky s dětmi je nesmírně náročná, všechny finanční transakce na školce realizujeme formou plateb přes účty, což je jednoduché, dá se snadno zkontrolovat a dokladovat.

Předkládáme Vám jednotlivé částky, které se budou zasílat na:

 • účet Spolku rodičů při MŠ Vokovická (235 022 474 / 0300 - příspěvek člena spolku)
 • účet Mateřské školy Vokovická (171 303 831 / 0300 - potřeby pro školu, stravné a školné, sponzorské dary).

Na složenku či platební příkaz vždy uvést jméno dítěte + třídu dítěte + variabilní symbol dítěte (visí v šatně) + do kolonky Zpráva pro příjemce = účel platby (Příspěvek člena spolku XY - na účet Spolku); Potřeby pro školu / Stravné a školné - na účet MŠ).

Rozpis jednotlivých plateb (termín plateb do 20. 09. 2017):

 • divadla na celý školní rok = 500,- Kč (12 x 40,- Kč)
 • výtvarné potřeby na celý školní rok = 500,- Kč (10 x 50,- Kč)
 • fond třídy + zvířátko  na celý rok = 500,- Kč (měsíčně 50,- Kč)
 • kartáčky na celý rok = 200,- Kč (5ks x 40,- Kč)
 • celkem = 1.700,- Kč

Školné za měsíc (vyhláška visí v šatnách)

 • Měsíční platba školného = 696,- Kč (lze platit na pololetí od září – prosinec: 2.784,- Kč a leden – červen: 4.176,- Kč)
 • účet školy: 171 303 831 / 0300
 • Termín platby: vždy do 10. v měsíci
 • Předškolní děti a odklady neplatí školné

Stravné

 • Výše stravného:
  3 – 6 let  celodenní pobyt: 40,- Kč / polodenni pobyt:  33,- Kč
  7 – 10 let celodenní pobytí: 44,- Kč / polodenní pobyt: 36,- Kč
 • Způsob platby: bankovním převodem, trvalým převodem, hotově v případě domluvy
 • Termín platby: vždy a pouze do 10. v měsíci
 • Na účet školy: 171 303 831 / 0300 (Je nezbytně nutné uvádět jméno dítěte (nikoliv jméno rodičů) a variabilní symbol dítěte - viz nástěnka v šatně).

Děkujeme Vám, vážení rodiče za vstřícnost, dodržení termínů a tím za projevenou laskavost a pomoc, abychom tyto organizační záležitosti zvládli v pohodě a ve vzájemné spolupráci.

Sponzorství

Na základě darovací listiny (ve 2 vyhotovení) na účet školy: 171 303 831 / 0300.

Smlouva je vždy opatřena jednacím číslem a zavedena do účetnictví MŠ. Každý finanční dar škole je hlášen na MČ Prahy 6 k jeho odsouhlasení.

Kontrolu plateb provádí: Renata Pokšteflová, zástupkyně ředitelky; pokladník Spolku rodičů při MŠ Vokovická a Fondů školy.

(Všechny uvedené pokyny a finanční částky byly odsouhlaseny na plenární schůzce Spolku rodičů při MŠ Vokovická, dne 05. 09. 2017.)

Náhled vzorové platby

Příklad platby na účet Spolku při MŠ Vokovická - členský příspěvek:

 • Na účet: 235022474/0300
 • Částka: 1000
 • Konstantní symbol: nevyplňovat
 • Variabilní symbol: 000 (kde místo nul zvolíte číslo Vašeho dítěte, které najdete v šatně)
 • Specifický symbol: nevyplňovat
 • Reference: nevyplňovat
 • Zpráva pro příjemce: Příspěvek za člena spolu, XYZ (napíšte Vaše příjmení a jméno (ne dítěte), Třída A/B/C (zvolíte dle umístění Vašeho dítěte)
 • Kliknout na tlačítko: Odeslat platbu

Příklad platby na účet MŠ Vokovická - Potřeby pro školu

 • Na účet: 171303831/0300
 • Částka: 1700 (Třída A platí pouze 1500 Kč)
 • Konstantní symbol: nevyplňovat
 • Variabilní symbol: 000 (kde místo nul zvolíte číslo Vašeho dítěte, které najdete v šatně)
 • Specifický symbol: nevyplňovat
 • Reference: nevyplňovat
 • Zpráva pro příjemce: Potřeby pro školu, XYZ (napíšte příjmení a jméno Vašeho dítěte), Třída A/B/C (zvolíte dle umístění Vašeho dítěte)
 • Kliknout na tlačítko: Odeslat platbu